Wettelijke informatie

Wet
 • Juridische opmerkingen van de Bosch Groep (Bosch)

  © Copyright 2005
  Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden, grafische gegevens, klank, animatie en video's evenals de compilatie ervan op de Bosch websites zijn beschermd door copyright en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. Sommige websites van Bosch bevatten ook foto's die beschermd zijn door het copyright van derden.


   Handelsmerken
  Behalve indien anders gestipuleerd zijn alle handelsmerken op de Bosch websites beschermd door de wet op de handelsmerken. Dit is vooral van toepassing op Bosch handelsmerken, signets, firmalogo's en emblemen. De merken en design-elementen die op onze sites gebruikt worden zijn de intellectuele eigendom van Robert Bosch N.V. in België.

  Machtiging
  Deze website werd heel zorgvuldig samengesteld. Robert Bosch N.V. kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. Robert Bosch N.V. sluit dan ook alle verantwoordlijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege Bosch.

  Vergunning
  De intellectuele eigendom in de Bosch website, zoals bv. patenten, merken en copyright, is beschermd. Deze website geeft geen vergunning tot het gebruik van intellectuele eigendom van Bosch of derden.

  Juridische opmerking
  Robert Bosch N.V. dankt u voor uw bezoek op deze website en voor het belang dat u in onze producten stelt. Alle persoonlije gegevens die op de Bosch website werden ingevoerd worden opgeslagen, verwerkt en desgevallend doorgegeven aan ondernemingen van de Bosch Groep, maar enkel om u persoonlijk van dienst te kunnen zijn, om u productinformatie to te sturen of u aanbiedingen te laten geworden. Robert Bosch N.V. waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, conform de wertgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.